Hushållsbudget

Hushållsbudget
Hushållsbudget kallas en plan över en enskild persons eller familjs inkomster och utgifter, i syfte att nå ett önskat ekonomiskt resultat. I en så kallad hushållsbok noteras utgifterna t ex vecko- eller månadsvis.

Budgetstrategi
Det är också av största vikt att ha en genomtänkt strategi för att planera användningen av intäkter. På så sätt styr du per automatik upp kostnadernas omfattning (som ett slags utgiftstak). Annars tenderar konsumtionen att äta upp alla tillgängliga resurser. Jag föreslår följande användbara strategi för dina fasta intäkter. Av det du har i intäkt efter skatt - avsätt:

  • 60 % för Reality (fasta kostnader, boende, mat, bil, telefon, hygienartiklar etc.)
  • 10 % för Shit happens (oförutsedda kostnader, reparationer, ränteökningar)
  • 10 % för Desire (önskvärda aktiviteter, resor, bilbyte, kläder, nöjen, hobbies)
  • 20 % för The Future (långsiktigt mål- och pensionssparande, amorteringar etc.)

Utöver detta: Avsätt konsekvent 50 % av alla dina framtida löneökningar till långsiktigt sparande. Trimma dina fasta kostnader genom kontinuerlig konkurrensutsättning. Använd smarta hjälpmedel som Insplanet (försäkringar), Elskling (el), Comboloan (lån), Prisjakt (varor & tjänster) etc.

Håller du fast vid denna strategi bygger du snabbt upp sparmedel med ränta på ränta effekt!

Tips!
Via dessa resurser hittar du mer tips om hur du enkelt kan upprätta en hushållsbudget: Ta kontroll över din hushållsekonomi och få en bättre privatekonomi och Hushållsbudget, så skapar man en enkel hushållsbudget. Budgetkalkyl, privatbudget, hembudget.

Se nästa sida för olika intressanta: budgetverktyg