Manuell Budget

Bokföring
Ett effektivt sätt att skaffa sig kontroll över sin ekonomi är att "föra bok" eller bokföring. Det vill säga att dokumentera sina ekonomiska transaktioner. Ett sätt att göra detta är manuellt göra det själv med papper och penna. Om du inte vill använda penna och papper finns det idag många användbara tekniska hjälpmedel för detta. Även flera banker har användbara tekniska stöd för detta.

Budget
För att kunna göra meningsfulla analyser över utfallet är det viktigt att ha något att jämföra mot. Därför är det en bra idé att först göra en plan. Först då har du skapat en hushållsbudget!

Läs mer på nästa sida om några utvalda budgetmallar!