Privatekonomi

Ett känt faktum är att det inte är mängden pengar som gör det svårt att få koll på privatekonomin, utan mängden transaktionsflöden.

Grunderna för ha koll på privatekonomin
Det finns några grundläggande moment som är viktiga hörnstenar om du vill ha bra koll på dina inkomster och utgifter. Detta är särskilt viktigt för dig som har det lite knapert med pengar och där varje krona verkligen spelar stor roll.

  • att föra kassabok (insikt)
  • att upprätta en budget (plan)
  • att följa upp att du håller dig inom budgetens ramar (uppföljning)
  • att vid behov revidera budgeten (justering)

Ett sätt att få koll är manuellt via penna och papper eller via excel försöka registrera och planera/följa upp ekonomiska händelser. Det är dock inte alldeles enkelt. Vem har inte försökt föra kassabok över alla utgifter och tröttnat efter några dagar? Vem har inte lagt upp en ambitiös budget som havererat direkt efter en glad lördagskväll? Ofta är det problematiskt att hålla jämna steg med allt som händer i den egna ekonomin. Det är därigenom svårt att göra en Budget för icke-ekonomer när man inte vet hur mönstret i den egna ekonomin ser ut.

Tips!
Genom följande resurser kan du få mer tips på hur du kan ta grepp om din privatekonomi: Budget Excel, en enkel mall. Hushållsbudget i Excel, tips för hantering och Pengar.

Ett mer praktiskt och effektivt sätt att skaffa sig koll på ekonomin är att ta hjälp av någon av alla de budgettjänster som finns på nätet. Upplägget med centrala funktioner som kassabok och budget återfinns på flera sajter.

Läs mer på nästa sida om tips som du bör tänka på i samband med att du försöker göra en hushållsbudget!